Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice
EU peníze středním školám

Číslo projektu:               CZ.1.07/1.5.00/34.0536
Doba trvání projektu:    1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
Rozpočet projektu:        Kč 2 058 176,-

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníkům, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Smyslem projektu je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání.

  
  
  
Složka: Anglický jazyk
  
Složka: Aplikovaná psychologie
  
Složka: Český jazyk
  
Složka: Ekonomika cestovního ruchu
  
Složka: Finanční gramotnost
  
Složka: Komunikace ve službách
  
Složka: Matematika
  
Složka: Německý jazyk
  
Složka: Obchodní provoz
  
Složka: Odborný výcvik
  
Složka: Písemná komunikace
  
Složka: Služby cestovního ruchu
  
Složka: Základy přírodních věd
  
Složka: Základy společenských věd
  
 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 
Kvalitní ICT výuka
 
Číslo projektu:              CZ.1.07/1.5.00/34.0190
Doba trvání projektu:    5. 3. 2012 – 3. 4. 2014
Rozpočet projektu:        2 605 830,-
 


 
 
 
  
  
  
  
Složka: Anglický jazyk
  
9.10.2017 15:01Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Český jazyk
  
20.10.2017 13:17Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Český jazyk a literatura
  
20.10.2017 13:17Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Dějepis
  
20.10.2017 13:17Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Dějiny umění
  
20.10.2017 13:18Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Estetická a výtvarná výchova
  
20.10.2017 13:18Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Fyzika
  
20.10.2017 13:18Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Chemie
  
20.10.2017 13:18Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Kadeřník – Technologie a materiály
  
20.10.2017 13:19Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Kosmetika a materiály
  
20.10.2017 13:19Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Marketing a management
  
20.10.2017 13:19Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Německý jazyk
  
20.10.2017 13:19Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Občanská nauka
  
20.10.2017 13:19Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Odborné vzdělávání, technika aranžování
  
20.10.2017 13:19Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Seminář ze základu společenských věd
  
20.10.2017 13:23Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Suroviny
  
20.10.2017 13:14Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Základy společenských věd
  
20.10.2017 13:23Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Základy techniky - Elektrotechnika
  
20.10.2017 13:25Bc. Jaroslav Jirovský
Složka: Základy techniky - Technické kreslení
  
20.10.2017 13:25Bc. Jaroslav Jirovský