Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
 

 
 

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice
EU peníze středním školám

Číslo projektu:               CZ.1.07/1.5.00/34.0536
Doba trvání projektu:    1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
Rozpočet projektu:        Kč 2 058 176,-

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníkům, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Smyslem projektu je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání.

S​eznam materiálů

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 
Kvalitní ICT výuka
 
Číslo projektu:              CZ.1.07/1.5.00/34.0190
Doba trvání projektu:    5. 3. 2012 – 3. 4. 2014
Rozpočet projektu:        2 605 830,-